Historiek

In het begin van de jaren zeventig werd in Sint-Joris-ten-Distel een clubje van vrienden opgericht dat “aan volleybal” zou gaan doen. Een sporthal was een begrip dat nog moest uitgevonden worden, dus werd er gespeeld (en eventueel wat getraind) in open lucht, op een pleintje voor de kerk. In 1972 kwam de grote fusie van gemeenten, en werden Sint-Joris, Beernem en Oedelem deelgemeenten van Groot Beernem. Beernem kreeg een zwembad, Oedelem kreeg sporthal “Den Akker”, en Sint-Joris kreeg …?

In de nieuwe sporthal was volley direct één van de meest succesrijke sporten: elke socio-culturele vereniging die zichzelf respecteerde richtte een amateurploegje op. Ook door de gemeente werd volley volop gepromoot, onder andere door het inrichten van het succesvolle Kerst-tornooi. Het was dan ook logisch dat VBC verhuisde van zijn kerkpleintje naar “Den Akker”. Er werd aangesloten bij de Federatie, er werd een bestuur opgericht, er werd “echt” getraind, en “echte” competitie gespeeld! De tandem Hans Raes – Ludo Van Steenhuyse als voorzitter en secretaris, samen met nog een aantal medewerkers vormden het bestuur dat met vallen en opstaan de nieuwe ploeg gedurende decennia leidde. Echtgenotes, vriendinnen, en sympathisanten van spelers begonnen echter eveneens interesse te tonen voor volleybal, zodat in 1980 besloten werd een damesploeg op te richten. Rita Vansteenhuyse werd de eerste vertegenwoordigster van de dames in het uitgebreide bestuur. Ook werd in de daaropvolgende jaren gestart met jeugdopleiding en –competitie. Dit bleek erg lonend te zijn voor het niveau van zowel heren- als damesploegen: éénzelfde kern van jeugdspelers doorliep bijvoorbeeld met succes de verschillende reeksen tot en met promotie naar 1e provinciale!

Na een periode van hoogconjunctuur volgt onvermijdelijk een minder succesvolle tijd. De visie voor de toekomst bleek niet parallel te lopen voor de herenploeg Ploeg in de kijker enerzijds en damesploeg anderzijds. In 1990 besloten de heren daarom hun eigen weg te volgen, en verlieten ze VBC Sint-Joris om te starten met een nieuw stamnummer en nieuwe naam: VCB De Beerlanders. Ook in het overblijvend bestuur van VBC Sint-Joris was een zekere moeheid te merken, zodat een grondige vernieuwing ook hier aan de orde was. Eén van de motoren van deze doorstart was ongetwijfeld Erik Dedeyne, die met zijn kennis en contacten bij de bond van onschatbare waarde was voor de club. Er volgden stabiele jaren met wisselende voorzitters maar de basis zat goed. We hadden twee damesploegen in eerste en derde provinciale, later in tweede en vierde provinciale. De jeugd werd goed uitgebouwd en we startten een balschool op. De ploeg van de dames die in tweede provinciale aantrad kon na jaren meedraaien in de top hun prestaties verzilveren door in het seizoen van 2011-2012 kampioen te spelen in hun reeks en te promoveren.

Helaas ging het met het speelstersaantal achteruit en konden we het jaar daarop geen volledige ploeg meer samenstellen. We doekten met pijn in het hart de eerste damesploeg op. De overgebleven speelsters vonden het ook zeer spijtig en een groot aantal van hen heeft nog steeds een rol in onze huidige club. Foto : 4de provinciale dames. Dit seizoen heeft VBC Sint-Joris nog steeds de ploeg in 4de provinciale met al enkele jaren een zo goed als ongewijzigde kern. Met nieuwe aanwinst trainer Geert Tas proberen we een nieuwe wind in de ploeg te blazen. Veel energie wordt er met de club in de jeugdwerking gestoken met als doel over enkele jaren weer een ploeg in 3de provinciale te hebben.

Dat het volleybal leeft in België, merken we bij de grote stijging van het ledenaantal bij de jeugd. Naast onze damesploeg in vierde provinciale telt VBC Sint Joris nog een aantal jeugdploegen: U17 (trainer-coach Alexander Vlahovic), U15 (trainer-coach Tamara Steyaert), U13 (trainer-coach Griet Damme, 2B (trainer –coach Jonas Tanghe)en 2.0 (trainer-coach Celine Gailliaert).

We halen onze financiële middelen uit lidgelden, subsidie van de gemeente, maar ook sponsorgelden maken een groot deel uit van onze inkomsten. Daarnaast houden wij ook een spaghettimiddag ten voordele van de vereniging, waar telkenjare veel volk op afkomt. En tijdens de wedstrijden baten wij de cafetaria van de sportzaal uit die in nog extra middelen resulteert. VBC vandaag.

Het huidige bestuur van VBC ziet er als volgt uit: - Voorzitter is sedert 2013 Dirk Hautekeete , die zijn sporen verdiend heeft met de uitbating van “De Kijkuit”. - Secretaris Rita Vansteenhuyse, die in 2008 de ploeg opnieuw kwam versterken als jeugdverantwoordelijke, en sedert 2013 het secretariaat op zich neemt. - Penningmeester An Cornelis - Jeugdverantwoordelijke: Jonas Tanghe - Lid en trainer U13 Griet Damme - Lid en trainer 2.0 Celine Gailliaert - Lid en ouder speelster Sabine Guidé - Lid en ouder speelster Sonia Hoedt - Lid en ouder speelster Krista Brengman