Club

SET YOUR GOALS HIGH, AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE.

Historiek

In het begin van de jaren zeventig werd in Sint-Joris-ten-Distel een clubje van vrienden opgericht dat “aan volleybal” zou gaan doen. Een sporthal was een begrip dat nog moest uitgevonden worden, dus werd er gespeeld (en eventueel wat getraind) in open lucht, op een pleintje voor de kerk.

In 1972 kwam de grote fusie van gemeenten, en werden Sint-Joris, Beernem en Oedelem deelgemeenten van Groot Beernem. Beernem kreeg een zwembad, Oedelem kreeg sporthal “Den Akker”, en Sint-Joris kreeg …?

In de nieuwe sporthal was volley direct één van de meest succesrijke sporten: elke socio-culturele vereniging die zichzelf respecteerde richtte een amateurploegje op. Ook door de gemeente werd volley volop gepromoot, onder andere door het inrichten van het succesvolle Kerst-tornooi.

Het was dan ook logisch dat VBC verhuisde van zijn kerkpleintje naar “Den Akker”. Er werd aangesloten bij de Federatie, er werd een bestuur opgericht, er werd “echt”

getraind, en “echte” competitie gespeeld! De tandem Hans Raes – Ludo Van Steenhuyse als voorzitter en secretaris, samen met nog een aantal medewerkers vormden het bestuur dat met vallen en opstaan de nieuwe ploeg gedurende decennia leidde.

Echtgenotes, vriendinnen, en sympathisanten van spelers begonnen echter eveneens interesse te tonen voor volleybal, zodat in 1980 besloten werd een damesploeg op te richten. Rita Vansteenhuyse werd de eerste vertegenwoordigster van de dames in het uitgebreide bestuur. Ook werd in de daaropvolgende jaren gestart met jeugdopleiding en –competitie. Dit bleek erg lonend te zijn voor het niveau van zowel heren- als damesploegen: éénzelfde kern van jeugdspelers doorliep bijvoorbeeld met succes de verschillende reeksen tot en met promotie naar 1e provinciale!

Na een periode van hoogconjunctuur volgt onvermijdelijk een minder succesvolle tijd. De visie voor de toekomst bleek niet parallel te lopen voor de herenploeg enerzijds en damesploeg anderzijds. In 1990 besloten de heren daarom hun eigen weg te volgen, en verlieten ze VBC Sint-Joris om te starten met een nieuw stamnummer en nieuwe naam: VCB De Beerlanders.

Ook in het overblijvend bestuur van VBC Sint-Joris was een zekere moeheid te merken, zodat een grondige vernieuwing ook hier aan de orde was. Eén van de motoren van deze doorstart was ongetwijfeld Eric Dedeyne, die met zijn kennis en contacten bij de bond van onschatbare waarde was voor de club.

 

VBC vandaag .

Het huidige bestuur van VBC ziet er als volgt uit:

Voorzitter is sedert 2013 Dirk Hautekeete , die zijn sporen verdiend heeft met de uitbating van “De Kijkuit”. Wordt vervolgd...